job_bm_job_submitted

Add custom input field under job submit form

add_action('job_bm_job_submit_form', 'job_bm_job_submit_form_custom_form_field', 8);

function job_bm_job_submit_form_custom_form_field(){

  $custom_form_field = isset($_POST['custom_form_field']) ? sanitize_text_field($_POST['custom_form_field']) : "";

  ?>
  <div class="form-field-wrap">
    <div class="field-title"><?php echo __('Custom Form Field','job-board-manager'); ?></div>
    <div class="field-input">
      <input placeholder="" type="text" value="<?php echo $custom_form_field; ?>" name="custom_form_field">
      <p class="field-details"><?php _e('Details custom form field','job-board-manager');
        ?></p>
    </div>
  </div>
  <?php
}

Validated custom form field

add_filter('job_bm_job_submit_errors', 'job_bm_job_submit_errors_custom_form_field', 90,2);
function job_bm_job_submit_errors_custom_form_field($error, $post_data){

  if(empty($post_data['custom_form_field'])){

    $error->add( 'custom_form_field', __( 'ERROR: Field is empty.', 'job-board-manager' ) );
  }
  
  return $error;
}

Save custom form field data

add_filter('job_bm_job_submitted', 'job_bm_job_submitted_custom_form_field', 90,2);
function job_bm_job_submitted_custom_form_field($job_ID, $post_data){

  $custom_form_field = isset($post_data['custom_form_field']) ? sanitize_text_field($post_data['custom_form_field']) : "";
  update_post_meta($job_ID, 'custom_form_field', $custom_form_field);

}